Bożena Kaminska - Gabinet Terapii

Idź do spisu treści

Menu główne

Bożena Kaminska

Terapeuci

Psycholog, trener umiejętności poznawczych, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Uczestnik wielu kursów oraz warsztatów, między innymi: warsztaty rozwoju osobistego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie.
Prowadzi treningi z zakresu: twórczości, rozwoju umiejętności poznawczych (nowoczesne metody uczenia się), umiejętności społecznych dla młodzieży. Prowadzi konsultacje indywidualne w ramach pomocy psychologicznej oraz doradztwo psychologiczno
terapeutyczne w przedszkolach.
Odbyła szkolenia i posiada praktykę z wczesnej intensywnej terapii dzieci z autyzmem w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku” oraz w Ośrodku Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego